Brachylomia viminalis

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła o dużej zmienności barwnej, w różnych odcieniach szarości lub brązu, z rdzawymi przebarwieniami  (zwłaszcza w polu nasadowym i przy plamce nerkowatej). Pole środkowe wyraźnie zwężone przy tylnym brzegu skrzydła. Plamki czopkowata, nerkowata i okrągła jaśniejsze od tła, ciemno obwiedzione. Skrzydła relatywnie długie.

Włochy 07.07.2015 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczona, ale zwykle nieliczna
  2. Biotop. Wilgotne lasy i ich skraje, torfowiska, łozowiska
  3. Wymiary. Rs 27-34 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Włochy, Francja. W Polsce przypuszczalnie na całym obszarze
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wierzbach
  7. Podobne. Liczne inne sówki – w tym gatunki z rodzaju Oligia (krótsze skrzydła)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. B.viminalis na Lepiforum

Francja 02.07.2021 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply