Oligia spp. – Sówki

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydło przednie zmienne w ubarwieniu – brunatne, czarne, szare, brunatne; często z czerwonawymi wstawkami. Plamki, zwłaszcza nerkowata i okrągła, stosunkowo niewyraźnie wyodrębnione z tła. Poszczególne gatunki bardzo trudne do identyfikacji. Wiarygodne rozróżnienie 3 gatunków: Oligia versicolor (sówka różnobarwna), Oligia latruncula (sówka ociemnica) i Oligia strigilis (sówka trawnica) jest w praktyce niemożliwe na podstawie fotografii.

Widzew 08.06.2011

Łódź – Widzew 08.06.2011

Ol.strigilis

Łódzkie 02.07.2015 Oligia strigilis Fot. Jacek Nowak

Widzew 08.06.2011

Łódź – Widzew 08.06.2011

Oligia

Las wiączyński 11.06.2017

  1. Status. Pospolity rodzaj
  2. Siedlisko. Lasy, łąki, ogrody, parki, aleje; częstsze na terenach wilgotnych
  3. Wymiary. Rs 22-28 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na różnych gatunkach traw, zwykle wewnątrz ich źdźbeł
  7. Podobne. Liczne inne sówki
  8. Uwagi. Identyfikacja Aneta Itczak i Krzysztof Mazur
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Jacek Strojny avidal
Oligia species

Baligród 27.06.2015 Fot. Jacek Strojny

Ol.latruncula

Łódzkie 05.08.2014 Oligia latruncula Fot. Jacek Nowak

Ol latruncula

Łódzkie 09.08.2014 Oligia latruncula Fot. Jacek Nowak

Ol.latruncula.

Łódzkie 09.08.2014 Fot. Jacek Nowak


avidal

Leave a Reply