Bryophila raptricula – Porostnica powrotka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła o dużej zmienności ubarwienia – zwykle o monotonnie szarym polu wzdłuż tylnego brzegu skrzydła oraz o jaśniejszym i żywiej ubarwionym polu środkowym (w jego części przy przednim brzegu skrzydła), polu nasadowym i polu zewnętrznym; na ogół występują tam rozległe rdzawe bądź beżowe przebarwienia.

Włochy 24.07.2016 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Rzadka, sporadycznie obserwowana
  2. Biotop. Lasy, stare parki i ogrody, zbocza skalne, kwietne murawy i polany
  3. Wymiary. Rs 26-36 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy, Polska – lubuskie. W Polsce na zachodzie kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na porostach, zwłaszcza na graniczniku płucniku
  7. Podobne. Typowo ubarwione formy barwne z dobrze zaznaczonymi przebarwieniami nietrudne do rozpoznania; formy o jednolicie szarych bądź brązowych skrzydłach można pomylić z wieloma innymi sówkami
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Lucyna Bugiera
  9. B.raptricula na Lepiforum

Włochy 04.05.2022 Fot. Paolo Mazzei

Chociszewo 30.03.2023 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 30.03.2023 Fot. Lucyna Bugiera


Rodzaj Bryophila - Porostnica


avidal

Leave a Reply