Caradrina clavipalpis – Światłówka izdebnica

Noctuidae – Sówkowate
Tło przednich skrzydeł szare, często z mniej lub bardziej wyraźnym beżowym odcieniem. Przy przedniej krawędzi skrzydła niewielkie, brunatne plamki. Plamka nerkowate brunatna, wyraźnie zaznaczona; na jej krawędziach drobne, białawe punkty – cecha diagnostyczna gatunku. Tylne skrzydła jednolicie jasne, wręcz białe.

Włochy 01.04.2019 Fot. Paolo Mazzei

Portugalia 09.04.2013 Fot. Heiner Ziegler

Portugalia 09.04.2013 Fot. Heiner Ziegler

Łuków 24.04.2023 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, polany, parki, ogrody, zarośla, ugory, przydroża z ziołoroślami
  3. Wymiary. Rs 26-35 mm
  4. Okres lotu. Maj – październik; apogeum pojawu od lipca do września. Zimuje gąsienica w glebie
  5. Lokalizacja. Portugalia, Włochy, Polska – lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na szczawiach, babkach, gwiazdnicach, brodawnikach, jasnotach i zapewne innych jeszcze roślinach zielnych
  7. Podobne. Dzięki obecności białych punktów wokół plamki nerkowatej nietrudna do rozpoznania – cecha ta występuje również u Caradarina flavirena i Caradrina noctivaga, ale żadna z nich nie występuje w Polsce
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Paolo Mazzei Heiner Ziegler Ricosz
  9. C. clavipalpis na Lepiforum

Rodzaj Caradrina - Światłówka


avidal

Leave a Reply