Caradrina clavipalpis – Światłówka izdebnica

Noctuidae – Sówkowate
Tło przednich skrzydeł szare, często z mniej lub bardziej wyraźnym beżowym odcieniem. Przy przedniej krawędzi skrzydła niewielkie, brunatne plamki. Plamka nerkowate brunatna, wyraźnie zaznaczona; na jej krawędziach drobne, białawe punkty – cecha diagnostyczna gatunku. Tylne skrzydła jednolicie jasne, wręcz białe.

Poznań 06.08.2020 Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, polany, parki, ogrody, zarośla, ugory, przydroża z ziołoroślami
  3. Wymiary. Rs 26-35 mm
  4. Okres lotu. Maj – październik; apogeum pojawu od lipca do września. Zimuje gąsienica w glebie
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na szczawiach, babkach, gwiazdnicach, brodawnikach, jasnotach i zapewne innych jeszcze roślinach zielnych
  7. Podobne. Dzięki obecności białych punktów wokół plamki nerkowatej nietrudna do rozpoznania – cecha ta występuje również u Caradarina flavirena i Caradrina noctivaga, ale żadna z nich nie występuje w Polsce
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Andrzej Hańca
  9. C. clavipalpis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply