Cerastis leucographa – Mara baziówka

Noctuidae – Sówkowate
Na czerwonawobrunatnym najczęściej tle przednich skrzydeł wyraźnie zaznaczone, jaśniejsze od tła plamki okrągła i nerkowata. Czułki samicy nitkowate, czułki samca grzebykowate.

Cerastis

Będzino 07.03.2019 Samiec Fot. Augustyna

Cerastis.

Będzino 07.03.2019 Fot. Augustyna

Cer.leucographa

Będzino 18.03.2020 Samiec Fot. Augustyna

C.leucographa

Będzino 05.04.2019 Samiec Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, polany, mokradła, łozowiska, doliny rzeczne, parki, ogrody, łąki; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 32-38 mm
  4. Okres lotu. Marzec – maj. Gąsienice od maja do lipca. Zimuje poczwarka w glebie
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar; chętnie z kwitnących wierzb. Gąsienice są polifagiczne, żerują na rozmaitych roślinach zielnych ( chętnie na przytuliach ) oraz na wierzbach, tarninach i borówkach
  7. Podobne. Liczne inne sówki, w tym Cerastis rubricosa, u której plamki nerkowata i okrągła są mniej kontrastowe, a czułki samca krócej grzebykowate
  8. Uwagi. Autorką obserwacji jest Augustyna
  9. C.leucographa na Lepiforum

Dodaj komentarz