Cerastis leucographa – Rolnica białoplamka

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą mara baziówka. Na czerwonawobrunatnym najczęściej tle przednich skrzydeł wyraźnie zaznaczone, jaśniejsze od tła plamki okrągła i nerkowata. Czułki samicy nitkowate, czułki samca grzebykowate.

Cerastis

Będzino 07.03.2019 ♂Fot. Augustyna

Cerastis.

Będzino 07.03.2019 ♂ Fot. Augustyna

Cer.leucographa

Będzino 18.03.2020 ♂ Fot. Augustyna

C.leucographa

Będzino 05.04.2019 ♂ Fot. Augustyna

 1. Liczebność. Pospolita
 2. Biotop. Lasy, polany, mokradła, łozowiska, doliny rzeczne, parki, ogrody, łąki; preferuje tereny wilgotne
 3. Wymiary. Rs 32-38 mm
 4. Okres lotu. Marzec – maj. Gąsienice od maja do lipca. Zimuje poczwarka w glebie
 5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar; chętnie z kwitnących wierzb. Gąsienice są polifagiczne, żerują na rozmaitych roślinach zielnych (chętnie na przytuliach) oraz na wierzbach, tarninach i borówkach
 7. Podobne. Liczne inne sówki, w tym Cerastis rubricosa, u której plamki nerkowata i okrągła są mniej kontrastowe, a czułki samca krócej grzebykowate
 8. Uwagi. Autorka obserwacji – <hr />
  <p style=”text-align: right;”>avidal</p>
 9. C.leucographa na Lepiforum

avidal

Leave a Reply