Cerastis leucographa – Rolnica białoplamka

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą mara baziówka. Na czerwonawobrunatnym najczęściej tle przednich skrzydeł wyraźnie zaznaczone, jaśniejsze od tła plamki okrągła i nerkowata. Czułki samicy nitkowate, czułki samca grzebykowate.

Cerastis

Będzino 07.03.2019 ♂Fot. Augustyna

Cerastis.

Będzino 07.03.2019 ♂ Fot. Augustyna

Cer.leucographa

Będzino 18.03.2020 ♂ Fot. Augustyna

C.leucographa

Będzino 05.04.2019 ♂ Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, polany, mokradła, łozowiska, doliny rzeczne, parki, ogrody, łąki; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 32-38 mm
  4. Okres lotu. Marzec – maj. Gąsienice od maja do lipca. Zimuje poczwarka w glebie
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar; chętnie z kwitnących wierzb. Gąsienice są polifagiczne, żerują na rozmaitych roślinach zielnych (chętnie na przytuliach) oraz na wierzbach, tarninach i borówkach
  7. Podobne. Liczne inne sówki, w tym Cerastis rubricosa, u której plamki nerkowata i okrągła są mniej kontrastowe, a czułki samca krócej grzebykowate
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Augustyna
  9. C.leucographa na Lepiforum

avidal

Leave a Reply