Chilodes maritima – Światłówka trzcinnica

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydło przednie szare lub beżowe, zwykle z drobnymi, ciemnymi kropkami; rzadziej z czarną, podłużną smugą po centralną lub z dwiema dużymi, czarnymi, owalnymi plamkami (forma barwna bipunctata).

Austria 03.06.2022 Fot. gernotkunz

Szwajcaria 16.07.2011 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Zapewne przynajmniej miejscami bywa liczna – mimo to rzadko obserwowana
  2. Biotop. Trzcinowiska, wydmy nadmorskie
  3. Wymiary. Rs 28-36 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w łodygach trzcina i pałek; są częściowo entomofagiczne (!) – pożerają gąsienice innych motyli dzielących z nimi siedlisko; być może dochodzi do aktów kanibalizmu
  7. Podobne. Inne motyle o jednolicie szarych skrzydłach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Heiner Ziegler gernotkunz
  9. Ch.maritima na Lepiforum

avidal

Leave a Reply