Chrysodeixis chalcites

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła brunatne ze złocistym polem środkowym i dwiema srebrzystoperłowymi, łezkowatymi plamkami wewnątrz tego pola. Na wierzchu tułowia wysoki kołnierz z silnie wzniesionych łusek.

Chorwacja – Vir 28.07.2022 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Liczebność. Gatunek migrujący, tylko wyjątkowo zalatujący do Polski z południa Europy, obserwowany bardzo rzadko
  2. Biotop. Łąki, murawy, polany, skraje lasów, ogrody, zarośla, pola uprawne, szklarnie
  3. Wymiary. Długość ciałą 15-18 mm. Rs 32-44 mm. Gąsienica dorasta do 40 mm
  4. Okres lotu. W Europie maj – październik, natomiast w rejonach tropikalnych imagines aktywne cały rok
  5. Lokalizacja. Hiszpania
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych i uprawnych – wymienia się żmijowiec, pomidory, paprykę, psianki, tytoń, gerbery, chryzantemy, bieluń i łopian
  7. Podobne. Inne gatunki z podrodziny Plusiinae, zwłaszcza nie odnotowana w Polsce Chrysodeixis acuta
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. Ch.chalcites na Lepiforum

avidal

Leave a Reply