Conisania luteago

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła żółtobrązowe lub jasnobrunatne. Pole środkowe węższe przy tylnej krawędzi skrzydła, od zewnątrz ograniczone silnie falistą przepaską poprzeczną. Przepaska na polu zewnętrznym jasna, wyraźnie zaznaczona, falista. Plamki nerkowata i okrągła jaśniejsze od tła – często wręcz białe. Plamka czopkowata zredukowana do ciemnej pionowej kreski stykającej się z przednią krawędzią pola środkowego.

Włochy 14.06.2017 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 24.05.2018 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Rzadka, sporadycznie obserwowana
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, łąki i polany o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. Rs 29-42 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce na ścianie wschodniej, rzadziej na zachodzie kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na goździkowatych – wymienia się firletki, goździki i lepnice
  7. Podobne. Inne sówki o żółto zabarwionych przednich skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. C.luteago na Lepiforum

avidal

Leave a Reply