Conistra rubiginea – Porożnica rudnica

Noctuidae – Sówkowate
Tło przednich skrzydeł mniej lub bardziej intensywnie rude. Na ogół cała powierzchnia przednich skrzydeł gęsto upstrzona czarnymi, drobnymi plamkami. Plamki nerkowata i okrągła niewyraźne, zlewają się z otaczającymi je czarnymi plamkami. Zewnętrzny brzeg skrzydła z rzędem czarnych kropek. Strzępina ruda. Gąsienica brązowa z czarnymi, owalnymi plamkami grzbietowymi.

Con rubiginea

Łódzkie 16.05.2013 Fot. Jacek Nowak

C.rubiginea

Łódzkie 09.05.2013 Fot. Jacek Nowak

C rubiginea

Łódzkie 09.05.2013 Fot. Jacek Nowak

co-rubiginea

Łuków 26.09.2017 Fot. Ricosz

 1. Status. Pospolita
 2. Siedlisko. Lasy, ogrody, parki, polany, zarośla, łąki, ugory, doliny rzeczne
 3. Wymiary. Rs 30-40 mm
 4. Okres lotu. Sierpień – maj; imagines zimują. Gąsienice od maja do lipca
 5. Lokalizacja. Łódzkie
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych (chętnie na wierzbowych baziach i na pączkach dębów), na malinach i jeżynach, a także na niektórych roślinach zielnych (szczaw, mniszek, poziomka)
 7. Podobne. U nieco podobnej Conistra vaccini czarnych plamek jest na ogół mniej, a plamki nerkowata i okrągła są wyraźniej wyodrębnione z tła
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
 9. C.rubiginea w bazie BioMap
 10. C.rubiginea na Lepiforum
 11. Wymowa: konistra rubiginea

Rodzaj Conistra - Porostnica


avidal

Leave a Reply