Cryphia fraudatricula – Porostnica oszustka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie szare, szarobrązowe lub szaroczarne. Pole środkowe ograniczone łukowato wygiętymi, ciemnymi, jasno podkreślonymi liniami. Za polem środkowym skośna, czarna kreska.

Austria 01.06.2022 Fot. gernotkunz

Węgry 19.06.2006 Fot. Baranyi Tamás

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, obserwowana sporadycznie
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne , murawy naskalne
  3. Wymiary. Rs 25-30 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Węgry, Austria. W Polsce nielicznie na całym obszarze
  6. Pokarm. Nektar. Mało znane gąsienice żerują na porostach
  7. Podobne. Przede wszystkim Cryphia receptricula, której występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia – różni się nieco odcieniem tła skrzydeł, lecz pewność oznaczenia gwarantuje analiza budowy kopulatorów
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Baranyi Tamás gernotkunz
  9. C.fraudatricula na Lepiforum

avidal

Leave a Reply