Cucullia campanulae

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie szare z wyraźnie ciemniejszymi od tła żyłkami i przepaskami; przepaski poprzeczne utworzone z wąskich, silnie zygzakowatych linii. Za głową „kaptur” z wzniesionych łusek, często z ciemniejszym pasem po środku. Gąsienica biała, czarno nakrapiana z żółtym, wąskim pasem grzbietowym.

Szwajcaria 28.05.2014 Fot. Heiner Ziegler

  1. Status. Skrajnie rzadka – brak współczesnych obserwacji. W całej Europie poza Alpami zagrożona wyginięciem
  2. Siedlisko. Murawy naskalne, skaliste zbocza porośnięte rośliną żywicielską. Gatunek górski
  3. Wymiary. Rs 38-50 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień/maj– sierpień. Gąsienice od lipca do września/października. Zimuje poczwarka płytko w ziemi
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. Występowanie w Polsce wątpliwe
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na dzwonkach
  7. Podobne. Inne kapturnice o szarych skrzydłach – znajomość biotopu i rośliny żywicielskiej oraz wyspowy zasięg znacznie ułatwiają identyfikację
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. C.campanulae na Lepiforum

Rodzaj Cucullia - Kapturnica


avidal

Leave a Reply