Deltote bankiana – Galonówka srebrnica

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie brunatne z dwoma srebrzystobiałymi ukośnymi przepaskami o nieregularnych krawędziach.

D.bankiana

Zachodniopomorskie 24.05.2019 Fot. Augustyna

Widzew 01.06.2010

Łódź – Widzew 01.06.2010

  1. Liczebność. Pospolita
  2.  Biotop. Łąki, przydroża, ugory, polany, mokradła
  3. Wymiary. Rs 20-28 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na turzycach, wiechlinach i trzcinnikach
  7. Podobne. Łatwa do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna avidal
  9. D.bankiana w bazie BioMap
  10. D.bankiana na Lepiforum

Rodzaj Deltote - Galonówka


avidal

Leave a Reply