Dicycla oo

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła bladożółte do niemal białych z mniej lub bardziej intensywnym, rdzawobrunatnym przyprószeniem. Nasada przedniego skrzydła niemal zawsze z rozmytą, ciemną plamą, za którą obecne są dwie jajowate, jasne plamy w rdzawej obwódce – stąd nazwa gatunkowa. Plamka nerkowata o charakterystycznym, sercowatym kształcie z wypełnieniem w kształcie litery 'v”. Użyłkowanie rdzawobrunatne (szare u formy barwnej griseago).

Włochy 24.05.2017 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 07.06.2016 Fot. Paolo Mazzei

Albania 18.06.2019 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadka EN
  2. Biotop. Lasy z udziałem dębów
  3. Wymiary. Rs 30-39 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec/sierpień. Gąsienice w kwietniu i maju. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Albania, Włochy
  6. Pokarm. Nektar, soki wyciekające z ran na drzewach. Gąsienice żerują nocą na dębach; w ciągu dnia ukrywają się w oprzędach
  7. Podobne. Charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Paolo Mazzei
  9. D.oo na Lepiforum

Włochy 05.06.2019 Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply