Eremobia ochroleuca – Sówka ochroplamka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła bązowo-słomkowe. Na środku skrzydeł ciemne plamy tworzące przerywany poprzeczny pas.

Łuków 22.07.2011 Fot. Ricosz

  1. Status. Rzadka i rzadko obserwowana
  2. Siedlisko. Kserotermiczne murawy
  3. Wymiary. Rs 34-38 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach m.in. kupkówce, wyczyńcu, perzu, tymotce
  7. Podobne. Charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. E.ochroleuca w bazie BioMap
  10. E.ochroleuca na Lepiforum

Ricosz

Leave a Reply