Eriopygodes imbecilla – Zmierzchówka słabka

Noctuidae – Sówkowate
Poprzednio w rodzaju Lasionycta. Tło przednich skrzydeł od jasnoszarych, poprzez żółtobrązowe aż po brunatne; samce na ogół ciemniejsze od samic. Pole środkowe słabo kontrastowe; jego wewnętrzny brzeg zatokowo wcięty, natomiast brzeg zewnętrzny silnie, łukowato wygięty za plamką nerkowatą. Plamki nerkowate jaśniejsze od tła, połączone mniej lub bardziej wyraźną, rozmytą, ciemną smugą (cieniem).

Włochy 02.07.2021 Fot. Paolo Mazzei

Czatkowy 05.06.2011 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Nierzadka
  2. Siedlisko. Łąki, skraje lasów, polany, ogrody, parki
  3. Wymiary. Rs 22-29 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy, Polska – pomorskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych – w tym na przytuliach, rdestach, gwiazdnicach i jasnotach
  7. Podobne. Wiele innych gatunków z rodziny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Alek Brzozowski
  9. E.imbecilla na Lepiforum

avidal

Leave a Reply