Eupsilia transversa – Zimsterla bukówka

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą zimiczka bukówka. Przednie skrzydła brunatne z szarym lub rdzawym nalotem. Plamka nerkowata wyraźna, kontrastowo biała lub żółta; sąsiadują z nią dwie mała plamki w tym samym kolorze. Gąsienica brązowa do czarnej z cienkimi, jasnymi liniami wzdłuż ciała i z ciemną głową.

Eups.transversa

Łódzkie 26.04.2013 Fot. Jacek Nowak

 1. Liczebność. Pospolita
 2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, polany, sady, tereny ruderalne
 3. Wymiary. Rs 32-48 mm
 4. Okres lotu. Wrzesień – maj. Gąsienice od maja do lipca. Zimuje imago
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych, w tym owocowych – okazjonalnie pożerają inne gąsienice, również własnego gatunku
 7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Wyszomirski Jacek Nowak
 9. Uwagi 2. Identyfikacja gąsienicy Aneta Itczak
 10. E.transversa w bazie BioMap
 11. E.transversa na Lepiforum

Łódzkie Fot. Marek Wyszomirski


avidal

Leave a Reply