Eupsilia transversa – Zimsterla bukówka

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą zimiczka bukówka. Przednie skrzydła brunatne z szarym lub rdzawym nalotem. Plamka nerkowata wyraźna, kontrastowo biała lub żółta; sąsiadują z nią dwie mała plamki w tym samym kolorze. Gąsienica brązowa do czarnej z cienkimi, jasnymi liniami wzdłuż ciała i z ciemną głową.

Eups.transversa

Łódzkie 26.04.2013 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, polany, sady, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 32-48 mm
  4. Okres lotu. Wrzesień – maj; zimują imagines. Gąsienice od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych, w tym owocowych – okazjonalnie pożerają inne gąsienice, również własnego gatunku
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Jacek Nowak
  9. E.transversa w bazie BioMap
  10. E.transversa na Lepiforum

avidal

Leave a Reply