Hadena confusa – Błyszczka kroplówka

Noctuidae – Sówkowate
Tło przednich skrzydeł szaroczarne lub brązowoczarne. Pole środkowe oraz plamki nerkowata i okrągła białe, silnie kontrastujące z tłem. Wierzchołki skrzydeł przednich z białymi plamami.

Świętokrzyskie Fot. Mariusz Gwardjan

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana
  2. Biotop. Suche łąki i murawy, ugory, skraje lasów; chętnie na terenach o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. Rs 27-39 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienice od lipca do września. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na firletkach, goździkach, lepnicach i zapewne innych jeszcze goździkowatych; preferują nasiona
  7. Podobne. U Hadena compta na wierzchołkach przednich skrzydeł brak białych plam
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Mariusz Gwardjan
  9. H. confusa na Lepiforum

Rodzaj Hadena - Ponocnica


avidal

Leave a Reply