Hadena irregularis

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła efektownie ubarwione, żółto-beżowe z licznymi białymi akcentami. Przepaski poprzeczne ciemnobrunatne, silnie powcinane – ich kształt diagnostyczny dla gatunku; zwłaszcza ewidentnie, łukowato wygięta przepaska środkowa oraz przepaska zewnętrzna tworząca w połowie szerokości wzór w kształcie litery „W” wyróżniają ten gatunek. Plamki nerkowata i okrągłą białe z rozmytym, bezowym wypełnieniem.

Szwajcaria 22.06.2012 Fot. Heiner Ziegler

Francja 27.06.2021 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana, nieliczna
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i naskalne, wapienne zbocza, murawy o charakterze stepowym
  3. Wymiary. Rs 27-36 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Gąsienice od czerwca do października. dwa pokolenia w sezonie. Zimuje poczwarka w glebie
  5. Lokalizacja. Francja, Szwajcaria. W Polsce przypuszczalnie na całym obszarze, na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na lepnicy wąskopłatowej, rzadziej na łyszczcu rozesłanym; najchętniej zjadają nasiona, przegryzając w tym celu torebki nasienne
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju i z rodziny – identyfikację ułatwiają kształt i przebieg przepasek poprzecznych oraz detale ubarwienia skrzydeł
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Heiner Ziegler Paolo Mazzei
  9. H.irregularis na Lepiforum

Rodzaj Hadena - Ponocnica


avidal