Helicoverpa armigera – Słonecznica orężówka

Noctuidae – Sówkowate
Ubarwienie przednich skrzydeł zmienne – zwykle bladożółte, ochrowe lub purpurowobrązowe. Przepaski poprzeczne słabo zaznaczone. Plamka nerkowata na ogół ciemniejsza od tła, jednak niekiedy mało kontrastowa, zlewająca się z tłem. Tylne skrzydła kremowobiałe z szeroką, ciemną smugą przy zewnętrznej krawędzi. Gąsienica również bardzo zmienna w ubarwieniu, przeważnie z jasnym pasem wzdłuż boku ciała.

Podkarpacie 2016 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 2016 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 2016 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 2016 Fot. Jarosław Bury

  1. Status. Gatunek migrujący z południa Europy – liczebność waha się sezonowo. Zwykle nieliczna, jednak zdarzają się masowe przyloty
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne i wapienne zbocza; także ogrody
  3. Wymiary. Rs 30-42 mm
  4. Okres lotu. Maj – czerwiec oraz sierpień – październik/listopad. Motyl aktywny także w ciągu dnia. Gąsienice w czerwcu i lipcu
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Nektar; imagines żerują również na owocach pomidorów. Gąsienice polifagiczne, żerują na wielu rozmaitych roślinach – chętnie zjadają kwiaty
  7. Podobne. Nieco podobne słonecznice z rodzaju Heliothis można łatwo odróżnić po deseniu na tylnych skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury
  9. H.armigera na Lepiforum

Gąsienice w różnych stadiach rozwoju

Podkarpacie 2016 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 21.10.2012 Na nagietku Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 2016 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 2016 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 21.10.2012 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 2016 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 2016 Fot. Jarosław Bury


avidal

Leave a Reply