Heliothis viriplaca – Słonecznica szczeciówka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydło słomkowożółtobrązowe z nieco ciemniejszą przepaską. Tylne skrzydło jasne z kontrastowymi czarnymi przepaskami. Gąsienica zmienna w ubarwieniu.

Kuźnica Błońska 26.07.2010

Kuźnica Błońska 26.07.2010

Nowy Józefów 07.08.2011

Łódź – Nowy Józefów 07.08.2011

H.viriplaca

Łódź – Majerowskie Pole 29.07.2016

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, polany, przytorza, przydroża
  3. Wymiary. Rs 30-33 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień. Motyl aktywny w ciągu dnia. Gąsienice od lipca do października
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice polifagiczne, żerują min. na bylicach i na szczawiach
  7. Podobne. Rzadsza Heliothis adaucta/maritima, której rozróżnienie wymaga dużego opatrzenia; różnice tkwią w tak subtelnych szczegółach jak odcień tylnej przepaski zewnętrznej, czy kąt pod jakim tylna przepaska wewnętrzna dochodzi do krawędzi skrzydła
  8. Uwagi. Gąsienicę oraz imago z pierwszego zdjęcia oznaczyła Aneta Itczak
  9. H.viriplaca w bazie BioMap
  10. H.viriplaca na Lepiforum
Widzew 18.09.2010

Łódź – Widzew 18.09.2010

Widzew 18.09.2010

Łódź – Widzew 18.09.2010 Na bylicy

H.viriplaca

Łódź 06.08.2017

Wiączyń 11.08.2010

Wiączyń 11.08.2010

Heliothis

Łódź 06.08.2017

H viriplaca

Łódź 06.08.2017


avidal

Leave a Reply