Ipimorpha subtusa – Kresówka sokorówka

Noctuidae – Sówkowate
Na ciemnym, szarobrunatnym tle przednich skrzydeł dobrze widoczne cienkie, jasne przepaski poprzeczne, które nie są wyraźnie ukośne; są lekko łukowato wygięte, lub opadają ku wewnętrznemu brzegowi skrzydła. Plamki czopkowata, okragła i nerkowata wyraźnie zaznaczone dzięki jasnym brzegom.

I.subtusa

Łódź 07.08.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Status. Nie zalicza się do rzadkości, ale nie jest liczna
  2. Siedlisko.. Lasy i ich skraje, leśne polany i prześwietlenia, zarośla, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Rs 27-34 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień. Gąsienice  w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na topolach, wierzbach i niektórych drzewach owocowych –  w tym na jabłoniach i gruszach
  7. Podobne. Przede wszystkim Ipimorpha retusa, która różni się uformowaniem przepasek poprzecznych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Strzelecki
  9. I.subtusa w bazie BioMap
  10. I.subtusa na Lepiforum

avidal

Leave a Reply