Lasionycta proxima

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie w różnych odcieniach szarości lub brązu z czarno obwiedzionymi plamkami nerkowatą i okrągłą. Pole środkowe zwężone przy tylnym brzegu skrzydła, często z złocisto-rdzawą, rozmytą plamką w granicach tego przewężenia.

Włochy 24.07.2019 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana, nieliczna
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, murawy, ogrody; chętnie zasiedla tereny górskie
  3. Wymiary. Rs 30-37 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce na rozproszonych stanowiskach, głównie ze wschodu kraju oraz z gór
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych – wymienia się mniszki, szczawie, brodawniki, lepnice i goździki
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodziny – wskazane opatrzenie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. L.proxima na Lepiforum

avidal

Leave a Reply