Mythimna impura – Mokradlica bezwstydniczka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie zwykle szaro-beżowe z wyraźnym, jasnym użyłkowaniem i z czarnymi, kropkowatymi plamkami w polu zewnętrznym. Tylne skrzydła szarawe z białym obrzeżeniem, nieco tylko jaśniejsze od skrzydeł przednich.

Włochy 26.07.2021 Fot. Paolo Mazzei

Cieszyn 14.08.2020 Fot. Aleksander Dorda

M.impura

Warszawa 27.06.2013 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Status. Pospolita i liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Łąki, polany, doliny rzeczne, ugory
  3. Wymiary. Rs 31-38 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – październik. Zimują młode gąsienice
  5. Lokalizacja. Włochy, Polska – mazowieckie, śląskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Gąsienice żerują na trawach
  7. Podobne. Niemal identyczne Mythimna straminea i Mythimna pallens różnią się detalami użyłkowania, czy też odmiennym odcieniem tylnych skrzydeł – ich rozróżnienie wymaga opatrzenia
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Aleksander Dorda Teresa Stolarczyk Paolo Mazzei
  9. M.impura w bazie BioMap
  10. M.impura na Lepiforum

Rodzaj Mythimna - Mokradlica


avidal

Leave a Reply