Mythimna impura – Mokradlica bezwstydniczka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie zwykle szarobrunatne z wyraźnym, doskonale widocznym użyłkowaniem i czarnymi, kropkowatymi plamkami w tylnej części. Tylne skrzydła szarawe z białym obrzeżeniem.

Cieszyn 14.08.2020 Fot. Aleksander Dorda

M.impura

Warszawa 27.06.2013 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, polany, doliny rzeczne, ugory
  3. Wymiary. Rs 31-38 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – październik. Zimują młode gąsienice
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, śląskie. Wykazywana z całego kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Gąsienice żerują na trawach
  7. Podobne. Niemal identyczne Mythimna straminea i Mythimna pallens różnią się detalami użyłkowania, czy też subtelnie odmiennym odcieniem tylnych skrzydeł – ich rozróżnienie wymaga opatrzenia
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Aleksander Dorda Teresa Stolarczyk
  9. M.impura w bazie BioMap
  10. M.impura na Lepiforum

Rodzaj Mythimna - Mokradlica


avidal

Leave a Reply