Mythimna straminea

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie zwykle szaro-beżowe, przyprószone brunatnymi kropkami,  z wyraźnym, jasnym użyłkowaniem. Tylne skrzydła jaśniejsze od przednich, jednolicie ubarwione.

Węgry 25.07.2005 Fot. Baranyi Tamás

Węgry 25.07.2006 Fot. Baranyi Tamás

Węgry 25.07.2006 Fot. Baranyi Tamás

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Podmokłe łąki, szuwary, mokradła
  3. Wymiary. Rs 30-40 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Węgry. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują nocą na mozgach i trzcinach
  7. Podobne. Niemal identyczne Mythimna impura i Mythimna pallens różnią się detalami użyłkowania, czy też odmiennym odcieniem tylnych skrzydeł – ich rozróżnienie wymaga opatrzenia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Baranyi Tamás
  9. M.straminea na Lepiforum

Rodzaj Mythimna - Mokradlica


avidal

Leave a Reply