Noctua janthe – Rolnica wąskopaska

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła ciemnobrązowe, lub szarobrązowe. Ciemniejsza od tła, zewnętrzna przepaska poprzeczna stosunkowo silnie po środku wygięta. Plamki nerkowata i okrągła jasno obwiedzione. Tylne skrzydła żółtopomarańczowe z relatywnie wąską czarną przepaską.

N.janthe

Łódź 04.07.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Suche łąki, polany i ugory
  3. Wymiary. Rs 30-47 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – początek października
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na szczawiach, jasnotach, wierzbach, śliwach, głogach
  7. Podobne. Przede wszystkim Noctua janthina, u której wygięcie przepaski zewnętrznej jest zwykle mniej łagodnie wyprofilowane i płytsze – bardziej jednoznaczna cecha różnicująca to zdecydowanie szersza czarna przepaska na tylnych skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Strzelecki
  9. N.janthe w bazie BioMap
  10. N.janthe na Lepiforum

Rodzaj Noctua - Rolnica


avidal

Leave a Reply