Noctua janthina – Rolnica szerokopaska

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła ciemnobrązowe, lub szarobrązowe, często z fioletowym odcieniem. Ciemniejsza od tła, zewnętrzna przepaska poprzeczna stosunkowo lekko po środku wygięta. Plamki nerkowata i okrągła jasno obwiedzione. Tylne skrzydła żółtopomarańczowe z relatywnie szeroką czarną przepaską.

noc.janthina

Łódzkie 24.07.2016 Fot. Jacek Nowak

noct.janthina

Łódzkie 24.07.2016 Fot. Jacek Nowak

n.janthina

Łódzkie 24.07.2016 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, zarośla, łąki, polany, przydroża, pola, murawy
  3. Wymiary. Rs 35-52 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – początek października. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych (chętnie na szczawiach, pokrzywach, obrazkach plamistych i fiołkach) oraz na krzewach i drzewach liściastych (m.in. malina, głóg, wiąz, śliwa, wierzba)
  7. Podobne. Przede wszystkim Noctua janthe, u której wygięcie przepaski zewnętrznej jest zwykle łagodniej wyprofilowane i głębsze – bardziej jednoznaczna cecha różnicująca to zdecydowanie węższa czarna przepaska na tylnych skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. N.janthina w bazie BioMap
  10. N.janthina na Lepiforum

Rodzaj Noctua - Rolnica


avidal

Leave a Reply