Noctua orbona – Rolnica sierotka

Noctuidae – Sówkowate
Tło przednich skrzydeł zwykle szare, żółtawobrunatne lub czerwonobrunatne. Przepaski poprzeczne i pole środkowe mało kontrastowe. Blisko wierzchołka przedniego skrzydła widoczne dwie małe, czarne plamki sąsiadujące z przednim brzegiem skrzydła i cienką, zewnętrzną przepaską poprzeczną. Plamki okrągła i nerkowata nieco ciemniejsze od tła, jasno obwiedzione.

n.orbona

Łódzkie 06.06.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Bardzo różnorodne siedliska, obecna nawet w centrach miast
  3. Wymiary. Rs 33-45 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień. Motyl prowadzi nocny tryb życia – czasem jednak odwiedza kwiaty także za dnia. Gąsienice od września do maja; zimują
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach i na rozmaitych roślinach zielnych
  7. Podobne. Przede wszystkim Noctua interposita, którą na pewno można wykluczyć po analizie budowy genitaliów. U Noctua comes brak ciemnych plamek przy wierzchołkach przednich skrzydeł. Noctua pronuba jest wyraźnie większa, różni się też nieco deseniem na tylnych skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. N.orbona w bazie BioMap
  10. N.orbona na Lepiforum

Rodzaj Noctua - Rolnica


avidal

Leave a Reply