Noctua orbona – Rolnica sierotka

Noctuidae – Sówkowate
Tło przednich skrzydeł zwykle szare, żółtawobrunatne, lub czerwonobrunatne. Przepaski poprzeczne i pole środkowe mało kontrastowe. Blisko wierzchołka przedniego skrzydła widoczne dwie małe, czarne plamki sąsiadujące z przednim brzegiem skrzydła i cienką, zewnętrzną przepaską poprzeczną. Plamki okrągła i nerkowata nieco ciemniejsze od tła, jasno obwiedzione.

n.orbona

Łódzkie 06.06.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Bardzo różnorodne siedliska, obecna nawet w centrach miast
  3. Wymiary. Rs 33-45 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień. Motyl prowadzi nocny tryb życia – czasem jednak odwiedza kwiaty także za dnia. Gąsienice od września do maja; zimują
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach i na rozmaitych roślinach zielnych
  7. Podobne. Przede wszystkim Noctua interposita, która na pewno można wykluczyć po analizie genitaliów. U Noctua comes brak ciemnych plamek przy wierzchołkach przednich skrzydeł. Noctua pronuba jest wyraźnie większa, różni się też nieco deseniem na tylnych skrzydłach
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Jacek Nowak
  9. N.orbona w bazie BioMap
  10. N.orbona na Lepiforum

avidal

Leave a Reply