Ochropleura plecta – Rolnica boćwinówka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydło przednie brunatne lub brunatno-rude z rozjaśnieniem wzdłuż przedniego brzegu sięgającym aż do plamki nerkowatej. Plamki nerkowata i okragła blade, jasno obwiedzione. Na wierzchu tułowia brak ciemnej, poprzecznej smugi.

Włochy 02.06.2009 Fot. Paolo Mazzei

Ochr.plecta

Łódzkie 05.06.2015 Fot. Jacek Nowak

O.plecta

Łódź 03.08.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

O plecta

Łódź 19.05.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Status. Pospolita i liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, doliny rzeczne, polany, łąki; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 25-34 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje poczwarka, lub gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy, Polska – łódzkie, podkarpackie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na przytuliach i starcach
  7. Podobne. Charakterystyczna – lokalnie w górach występuje Dichagyris musiva, która różni się obecnością ciemnej smugi na tułowiu oraz brunatno-czarnymi plamami na przednich skrzydłach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Jarosław Bury Jacek Nowak Jerzy Strzelecki
  9. O.plecta w bazie BioMap
  10. O.plecta na Lepiforum

Pogórze Dynowskie 11.10.2021 Fot. Jarosław Bury

Pogórze Dynowskie 11.10.2021 Fot. Jarosław Bury

Pogórze Dynowskie 11.10.2021 Fot. Jarosław Bury

O plecta

Łódzkie 29.07.2013 Fot. Jacek Nowak

O.plecta.

Łódzkie 05.06.2015 Fot. Jacek Nowak

O.plecta

Łódzkie 25.05.2016 Fot. Jacek Nowak


avidal

Leave a Reply