Orthosia miniosa – Przegibka miniówka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła słomkowobrązowe z ciemniejszym od tła polem środkowym; pole środkowe najszersze przy przedniej krawędzi skrzydła, ograniczone przez wyraźnie faliste przepaski poprzeczne. Plamki okrągła i nerkowata słabo kontrastowe, położone niemal dokładnie jedna nad drugą. Gąsienica z charakterystyczną, często przerywaną żółtą linia grzbietową i żółtymi liniami na bokach ciała; na każdym segmencie sąsiadujące z żółtymi liniami czarne, owalne plamki różnej wielkości.

Włochy 18.03.2019 Fot. Paolo Mazzei

Francja – Arques 23.03.2022 Fot. Marie Lou Legrand

Słowenia 03.04.2009 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Obecnie pospolita i miejscami bardzo liczna
  2. Biotop. Lasy, parki, polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 30-39 mm
  4. Okres lotu. Marzec – maj. Gąsienice w maju i czerwcu; często znajdowane pod ochronną, cienką warstwą przędzy. Zimuje poczwarka w glebie
  5. Lokalizacja. Słowenia, Francja, Włochy, Polska – łódzkie, dolnośląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Wybitnie polifagiczne gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych (głóg, czeremcha, buk, śliwa, dąb, topola, wierzba, klon i inne)
  7. Podobne. Inne jednolicie ubarwione sówki; niemniej identyfikacja na podstawie fotografii terenowych możliwa i zwykle nieskomplikowana
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Marie Lou Legrand Meadowlark gernotkunz avidal
  9. O.miniosa w bazie BioMap
  10. O.miniosa na Lepiforum
O miniosa

Las wiączyński 12.05.2018 Widoczne cienkie nitki przędzy nad gąsienicą

O.miniosa

Lubin 08.05.2018 Identyfikacja Aneta Itczak Fot. Meadowlark

O.miniosa

Las wiączyński 12.05.2018 Na osice

Ort. miniosa

Rezerwat Dąbrowa Grotnicka 11.05.2018 Na paproci – czyżby kolejna roślina żywicielska?

Orthosia

Las wiączyński 12.05.2018 Wycieczka po powalonym dębie

Ort. miiosa

Las wiączyński 12.05.2018

O. miniosa

Rezerwat Dąbrowa Grotnicka 11.05.2018

O miniosa

Rezerwat Dąbrowa Grotnicka 11.05.2018


Rodzaj Orthosia - Przegibka


avidal

Leave a Reply