Orthosia miniosa – Przegibka miniówka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła słomkowobrązowe z ciemniejszym od tła polem środkowym; pole środkowe najszersze przy przedniej krawędzi skrzydła, ograniczone przez wyraźnie faliste przepaski poprzeczne. Plamki okrągła i nerkowata słabo kontrastowe, położone niemal dokładnie jedna nad drugą. Gąsienica z charakterystyczną, często przerywaną żółtą linia grzbietową i żółtymi liniami na bokach ciała; na każdym segmencie sąsiadujące z żółtymi liniami czarne, owalne plamki różnej wielkości.

O miniosa

Las wiączyński 12.05.2018 Widoczne cienkie nitki przędzy nad gąsienicą

O.miniosa

Lubin 08.05.2018 Identyfikacja Aneta Itczak Fot. Meadowlark

  1. Liczebność. Obecnie pospolita i miejscami bardzo liczna
  2. Biotop. Lasy, parki, polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 30-39 mm
  4. Okres lotu. Marzec – maj. Gąsienice w maju i czerwcu; często znajdowane pod ochronną, cienką warstwą przędzy. Zimuje poczwarka w glebie
  5. Lokalizacja. Łódzkie, dolnośląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Wybitnie polifagiczne gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych (głóg, czeremcha, buk, śliwa, dąb, topola, wierzba, klon i inne)
  7. Podobne. Inne jednolicie ubarwione sówki; niemniej identyfikacja na podstawie fotografii terenowych możliwa i zwykle nieskomplikowana
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Meadowlark avidal
  9. O.miniosa w bazie BioMap
  10. O.miniosa na Lepiforum
O.miniosa

Las wiączyński 12.05.2018 Na osice

Ort. miniosa

Rezerwat Dąbrowa Grotnicka 11.05.2018 Na paproci – czyżby kolejna roślina żywicielska?

Orthosia

Las wiączyński 12.05.2018 Wycieczka po powalonym dębie

Ort. miiosa

Las wiączyński 12.05.2018

O. miniosa

Rezerwat Dąbrowa Grotnicka 11.05.2018

O miniosa

Rezerwat Dąbrowa Grotnicka 11.05.2018


avidal

Leave a Reply