Plusia festucae – Błyszczka kostrzewica

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą złocica kostrzewica. Pokryta złocistymi łuskami sówka z plemienia Plusiini. Na przednich skrzydłach białe plamy, z których ta znajdująca się najdalej nasady skrzydła z wyraźnie ostrym wierzchołkiem.

ŁOB 05.08.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 05.08.2010

ŁOB 05.08.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 05.08.2010

ŁOB 05.08.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 05.08.2010

ŁOB 05.08.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 05.08.2010

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Wilgotne łąki i ogrody, skraje lasów, parki, polany, zarośla
  3. Wymiary. Rs 34-46 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na turzycy, babce, pałce…
  7. Podobne. U Plusia putnami jasna plamka przy wierzchołku ma łagodniej poprowadzoną krawędź wewnętrzną
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
  9. P.festucae w bazie BioMap
  10. P.festucae na Lepiforum

Łuków 22.08.2018 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply