Plusia festucae – Błyszczka kostrzewica

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą złocica kostrzewica. Pokryta złocistymi łuskami sówka z plemienia Plusiini. Na przednich skrzydłach białe plamy, z których ta znajdująca się najdalej nasady skrzydła z wyraźnie ostrym wierzchołkiem.

ŁOB 05.08.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 05.08.2010

ŁOB 05.08.2010

ŁOB 05.08.2010

ŁOB 05.08.2010

ŁOB 05.08.2010

ŁOB 05.08.2010

ŁOB 05.08.2010

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Wilgotne łąki i ogrody, skraje lasów, parki, polany, zarośla
  3. Wymiary. Rs 34-46 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na turzycy, babce, pałce…
  7. Podobne. U Plusia putnami jasna plamka przy wierzchołku ma łagodniej poprowadzoną krawędź wewnętrzną
  8. P.festucae w bazie BioMap
  9. P.festucae na Lepiforum

Dodaj komentarz