Protoschinia scutosa – Słonecznica bylicówka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie o jasnym tle z miejscowym, brunatnym przyprószeniem. Plamki nerkowata, okrągła i czopkowate uderzająco duże, brunatne z czarną obwódką, silnie kontrastujące z tłem. Przepaska zewnętrzna brunatna o rozmytej wewnętrznej krawędzi.

Armenia 31.05.2010 Fot. Heiner Ziegler

Grecja 11.08.2016 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 16.10.2021 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Migrant z południa Europy. Liczebność podlega wahaniom sezonowym – zwykle rzadko obserwowana, sporadycznie zdarzają się liczniejsze naloty
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, wygrzane polany i łąki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 28-36 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Grecja, Armenia, Włochy. W Polsce głównie na południu kraju – tym niemniej spotkanie możliwe na całym obszarze
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych bylicach i komosach
  7. Podobne. Łatwa do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Heiner Ziegler
  9. P.scutosa na Lepiforum

Włochy 16.10.2021 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 16.10.2021 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply