Sedina buettneri

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare lub szarożółte, rzadziej różowawe, pozbawione desenia i wyraźnego plamkowania. Brunatne przyprószenie zwykle rzadkie, niekiedy miejscowo bardziej obfite. Tylne skrzydła szarożółte, nigdy białe.

Węgry 15.10.2022 Fot. Baranyi Tamás

Węgry 15.10.2022 Fot. Baranyi Tamás

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany migrant; zwykle nieliczna
  2. Biotop. Podmokłe łąki, szuwary
  3. Wymiary. Rs 34-41 mm. Gąsienice dorastają do 50 mm
  4. Okres lotu. Koniec sierpnia – listopad
  5. Lokalizacja. Węgry. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w korzeniach mann i turzyc
  7. Podobne. Inne gatunki o jednolicie ubarwionych, jasnych skrzydłach – zwłaszcza Rhizedra lutosa (zdecydowanie większa, ciemne kropki przy zewnętrznym brzegu skrzydła wyraźniejsze) i Simyra albovenosa (tylne skrzydła jaśniejsze, białe; pojawia się wcześniej w sezonie)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Baranyi Tamás
  9. S.buettneri Lepiforum

avidal

Leave a Reply