Sideridis turbida

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła brunatne, szare lub brązowe, pozbawione wyraźnego desenia. Plamki okrągłą i nerkowata w kolorze tła – najbardziej kontrastowym elementem skrzydła jest częściowo biała obwódka zewnętrznego brzegu plamki nerkowatej.

Szwajcaria 19.06.2012 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 22.05.2013 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Nieczęsto obserwowana, nieliczna
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, wrzosowiska, wydmy nadmorskie, inne suche tereny piaszczyste
  3. Wymiary. Rs 36-44 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec/sierpień. Gąsienice od czerwca do sierpnia. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują nocą na rozmaitych roślinach zielnych – wymienia się mniszki, babki, bylice i wilczomlecze
  7. Podobne. Liczne inne sówki o jednolitym ubarwieniu przednich skrzydeł
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. S.turbida na Lepiforum

Rodzaj Sideridis - Ponocnica


avidal

Leave a Reply