Subacronicta megacephala – Wieczernica topolówka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła od jasnoszarych do niemal czarnych z ciemno obrzeżoną, owalną, szarobiało wypełnioną plamką na każdym z nich. Gąsienica silnie owłosiona, o zmiennym ubarwieniu, ale zawsze z dużą, czworoboczną, jasną plamą grzbietową przy końcu ciała; na przedniej krawędzi plamki charakterystyczne wcięcie o zmiennej głębokości.

S.megacephala

Kamieńczyk 03.08.2015 Fot. Teresa Stolarczyk

Subacronicta

Kamieńczyk 13.08.2015 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Uznawana za pospolity gatunek
  2. Biotop. Lasy liściaste (zwłaszcza wilgotne), parki, ogrody, doliny rzeczne, mokradła, aleje
  3. Wymiary. Rs 35-45 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice od czerwca do września
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wierzbach, olchach, osikach i innych topolach
  7. Podobne. Niektóre gatunki z rodzaju Acronicta. Gąsienica łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Imagines sfotografowała Teresa Stolarczyk. Gąsienice odnaleźli Jacek Nowak i Marek Wyszomirski
  9. S.megacephala w bazie BioMap
  10. S.megacephala na Lepiforum

Sandomierz 21.08.2020

A.megacephala

Łódź 28.08.2016 Młoda gąsienica Fot. Jacek Nowak

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Leave a Reply