Valeria oleagina

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie brązowe lub szare z obfitymi, zielonymi przebarwieniami. Plamka nerkowata świetliście jasna z drobnymi, brązowymi znaczeniami przy brzegach. Plamka okrągła brązowa z białą obwódką.

Włochy 11.05.2021 ♂ Fot. Paolo Mazzei

Włochy 27.03.2006 ♂ Fot. Paolo Mazzei

Węgry 07.04.2007 Fot. Baranyi Tamás

Węgry 07.04.2007 Fot. Baranyi Tamás

  1. Liczebność. Brak współczesnych obserwacji
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 34-40 mm
  4. Okres lotu. Marzec – początek maja
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Węgry, Włochy. Występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na tarninach i innych śliwach oraz na głogach
  7. Podobne. Nietrudna do identyfikacji – jasną plamką nerkowata charakteryzuje się również Melanchra persicariae, której skrzydła są pozbawione zielonych przebarwień
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Heiner Ziegler Paolo Mazzei Baranyi Tamás
  9. V.oleagina na Lepiforum

Grecja 31.05.2009 Fot. Heiner Ziegler

Włochy 22.05.2009 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 22.05.2009 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply