Xanthia togata – Ozimica ochrówka

Noctuidae – Sówkowate
Znana tez pod nazwą morka wierzbówka. Bardzo ładny motyl o nazwie rodzajowej, jak jeden z dawnych modeli Citroena. W trend wpisują się intensywnie żółte, choć może nie cytrynowe skrzydła z fioletowo-brązowymi plamami. Gąsienica niepozorna, brązowawa, trudna do identyfikacji.

Młynek 16.09.2012

Łódź – Młynek 16.09.2012

Młynek 16.09.2012

Łódź – Młynek 16.09.2012

Młynek 16.09.2012

Łódź – Młynek 16.09.2012

Młynek 16.09.2012

Łódź – Młynek 16.09.2012

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Wilgotne lasy, łąki i polany, łozowiska, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 16-17 mm. Rs 27-37 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – październik. Gąsienice znajdowane od kwietnia do czerwca
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, sok z przejrzałych owoców. Gąsienice żerują na wierzbach (głównie na tzw. baziach), rzadziej na topolach, okazjonalnie na czeremchach; starsze stadia także na rozmaitych roślinach zielnych i borówkach
  7. Podobne. Przy braku opatrzenia można ją wziąć za Xanthia icteritia, której żółte skrzydła mają bardziej stonowany odcień, a w połowie szerokości wyraźną czarną okrągłą plamkę
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. X.togata w bazie BioMap
  10. X.togata na Lepiforum
Młynek 16.09.2012

Łódź – Młynek 16.09.2012


Rodzaj Xanthia - Ozimica


avidal

Leave a Reply