Xestia baja – Rolnica niklica

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie szarawe lub rdzawobrunatno z rozerwanym na dwie czarne plamki przyciemnieniem przedwierzchołkowym. W połowie długości przedniego skrzydła pojawia się zwykle – lecz nie zawsze – brązowe przyciemnienie zachodzące na plamkę nerkowatą. Gąsienica szarobrązowa lub brązowa; młode gąsienice często zielone.

Włochy 14.08.2006 Fot. Paolo Mazzei

X.baja

Kamieńczyk 13.08.2015 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, zarośla, parki, ogrody, przydroża
  3. Wymiary. Rs 35-40 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy, Polska – łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na szczawiu, malinach, borówkach, brzozach i śliwach, oraz na rozmaitych roślinach zielnych
  7. Podobne. Dzięki charakterystycznej podwójnej, ciemnej plamce łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk Marek Wyszomirski Paolo Mazzei
  9. X.baja w bazie BioMap
  10. X.baja na Lepiforum
Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź Fot. Marek Wyszomirski


Rodzaj Xestia - Rolnica


avidal

Leave a Reply