Xylena solidaginis – Drewnica nawłociowa

Noctuidae – Sówkowate
Poprzednio w rodzaju Lithomoia. Na tułowiu wzniesiony kołnierz z białoszarych łusek. Tło przednich skrzydeł jasne, niekiedy z niebieskim odcieniem. Wyróżnia się kilka form barwnych różniących się intensywnością i kontrastowością ubarwienia przednich skrzydeł. Plamki nerkowata i okrągła jaśniejsze od tła, ciemno obwiedzione. Przepaski poprzeczne słabo zaznaczone, zygzakowate.

Będzino 11.09.2021 Fot. Augustyna

Będzino 11.09.2021 Fot. Augustyna

Będzino 11.09.2021 Fot. Augustyna

Będzino 11.09.2021 Fot. Augustyna

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Torfowiska oraz lasy iglaste i mieszane
  3. Wymiary. Rs 40-51 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – październik. Gąsienica od maja do lipca. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie, podkarpackie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na bagnie zwyczajnym oraz na wrzosach, borówkach, jarząbach, modrzewnicach, gnidoszach, woskownicach, świdośliwach, porzeczkach, agrestach i wierzbach
  7. Podobne. Niektóre inne sówkowate – późna sezonowa aktywność ułatwia identyfikację
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Jarosław Bury
  9. X. solidaginis na Lepiforum

Podkarpacie 2016 Fot. Jarosław Bury


Rodzaj Xylena - Błędnica


avidal

Leave a Reply