Xylocampa areola

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare z charakterystycznym dla gatunku deseniem utworzonym przez czarne smugi oraz blade, rozmyte plamy.

Niemcy – Hürth 30.03.2021 Fot. Marek R.Swadzba

Niemcy – Hürth 30.03.2021 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Liczebność. W Polsce bardzo rzadka, obserwowana tylko wyjątkowo. Pierwsze stwierdzenie – jako gatunku nowego dla Polski – pochodzi z 1990 roku ze Świnoujścia
  2. Biotop. Widne i suche lasy oraz zarośla, ogrody, wydmy nadmorskie
  3. Wymiary. Rs 32-40 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień- początek maja. Gąsienica od maja do sierpnia. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce wyłącznie na krańcu północno-zachodnim
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wciokrzewach
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. X.areola na Lepiforum

avidal

Leave a Reply