Furcula bicuspis – Leszczotka dwurożka

Notodontidae – Garbatkowate
Znana także jako widłogonka dwurożka. Tło przedniego skrzydła szaro-białe. Przepaska środkowa szeroka, szara, bez czarnego obrzeżenia, silnie kontrastująca z tłem skrzydła. Dorosła gąsienica zielona z brunatnymi zagłowiem i siodłem oraz brunatno-zielonymi widełkami na końcu ciała. Przed przepoczwarczeniem gąsienica zmienia barwę na brudno brązową.

Wyry 25.07.2021 Fot. Marek R.Swadzba

F.bicuspis.

Dolina Grabi 09.07.2013 Fot Jacek Nowak

F bicuspis

Dolina Grabi 09.07.2013 Fot Jacek Nowak

  1. Status. Nierzadka, lokalnie liczna
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy, torfowiska wysokie i niskie, zarośla
  3. Wymiary. Rs 30-40 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienice od lipca do sierpnia. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Łódzkie (PK Międzyrzecza Warty i Widawki), śląskie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują na starych brzozach, olszach i topolach
  7. Podobne. U Furcula furcula i Furcula bifida szara przepaska środkowa jest wyraźnie, czarno obrzeżona. Gąsienice bardzo podobna do innych gatunków z rodzaju, a także do gąsienic widłogonek z rodzaju Cerura
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Jacek Nowak
  9. F.bicuspis w bazie BioMap
  10. F.bicuspis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply