Furcula bicuspis – Leszczotka dwurożka

Notodontidae – Garbatkowate
Znana także jako widłogonka dwurożka. Tło przedniego skrzydła szarobiałe. Przepaska środkowa szeroka, szara, bez czarnego obrzeżenia, silnie kontrastująca z tłem skrzydła. Dorosła gąsienica zielona z brunatnymi zagłowiem i siodłem oraz brunatnozielonymi widełkami na końcu ciała. Przed przepoczwarczeniem gąsienica zmienia barwę na brudnobrązową.

Wyry 25.07.2021 Fot. Marek R.Swadzba

F.bicuspis

Dolina Grabi 09.07.2013 Fot Jacek Nowak

F.bicuspis.

Dolina Grabi 09.07.2013 Fot Jacek Nowak

F bicuspis

Dolina Grabi 09.07.2013 Fot Jacek Nowak

  1. Liczebność. Nierzadka, lecz raczej lokalna
  2. Biotop. Wilgotne lasy, torfowiska wysokie i niskie, zarośla
  3. Wymiary. Rs 30-40 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienice od lipca do sierpnia. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Łódzkie (PK Międzyrzecza Warty i Widawki), śląskie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują na starych brzozach, olszach i topolach
  7. Podobne. U Furcula furcula i Furcula bifida szara przepaska środkowa jest wyraźnie, czarno obrzeżona. Gąsienice bardzo podobna do innych gatunków z rodzaju, a także do gąsienic widłogonek z rodzaju Cerura
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Jacek Nowak
  9. F.bicuspis w bazie BioMap
  10. F.bicuspis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply