Furcula bicuspis – Leszczotka dwurożka

Notodontidae – Garbatkowate
Znana także jako widłogonka dwurożka. Tło przedniego skrzydła szarobiałe. Przepaska środkowa szeroka, szara, bez czarnego obrzeżenia, silnie kontrastująca z tłem skrzydła. Dorosła gąsienica zielona z brunatnymi zagłowiem i siodłem oraz brunatnozielonymi widełkami na końcu ciała. Przed przepoczwarczeniem gąsienica zmienia barwę na brudnobrązową.

F.bicuspis

Dolina Grabi 09.07.2013 Fot Jacek Nowak

F.bicuspis.

Dolina Grabi 09.07.2013 Fot Jacek Nowak

F bicuspis

Dolina Grabi 09.07.2013 Fot Jacek Nowak

  1. Liczebność. Nierzadka, lecz raczej lokalna
  2. Biotop. Wilgotne lasy, torfowiska wysokie i niskie, zarośla
  3. Wymiary. Rs 30-40 mm
  4. Czas lotu. Maj – lipiec. Gąsienice od lipca do sierpnia. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. PK Międzyrzecza Warty i Widawki
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują na starych brzozach, olszach i topolach
  7. Podobne. U Furcula furcula i Furcula bifida szara przepaska środkowa jest wyraźnie, czarno obrzeżona. Gąsienice bardzo podobna do innych gatunków z rodzaju, a także do gąsienic widłogonek z rodzaju Cerura
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Jacek Nowak
  9. F.bicuspis w bazie BioMap
  10. F.bicuspis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply