Pheosia tremula – Brunatnica koziagłówka

Notodontidae – Garbatkowate
Znana również jako garbatka osinówka. Przednie skrzydła z wierzchu szarobrunatne z porcelanowym połyskiem, przyciemnione przy brzegach. Klinowata, biała plamka w tylnych kątach przednich skrzydeł relatywnie wąska.

Kamieńczyk 14.08.2015 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

Włochy – Rzym 25.04.2007 Fot. Paolo Mazzei

Kamieńczyk 14.08.2015 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki ogrody, aleje, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Rs 40-60 mm; samica przeciętnie większa od samca
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień. Gąsienice od czerwca do października. Dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Włochy, Polska – mazowieckie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują topolach (w tym gąsienice 2-go pokolenia na osikach) i na wierzbach
  7. Podobne. U Pheosia gnoma klinowata, biała plamka jest ewidentnie szersza
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Teresa Stolarczyk Ricosz
  9. P.tremula na Lepiforum

Kamieńczyk 14.08.2015 ♀ podczas składania jaj Fot. Teresa Stolarczyk

Kamieńczyk 14.08.2015 Złoże jaj Fot. Teresa Stolarczyk

Włochy – Rzym 15.06.2006 Fot. Paolo Mazzei

Łuków 19.09.2017 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply