Pheosia gnoma – Brunatnica grotówka

Notodontidae – Garbatkowate
Znana również jako garbatka brzozówka. Przednie skrzydła z wierzchu szarobrunatne z porcelanowym połyskiem, przyciemnione przy brzegach. Klinowate, białe plamki w tylnych kątach przednich skrzydeł stosunkowo szerokie i wyraźne. Gąsienica bezwłosa, o zielonkawożółtych bokach i brunatnym grzbiecie.

P.gnoma

Dolina Grabi 12.05.2015 ♀ Fot. Jacek Nowak

P gnoma

Dolina Grabi 12.05.2015 ♀ Fot. Jacek Nowak

Ph.gnoma

Łódź 09.05.2013 ♀ Fot. Jacek Nowak

Ldzań 28.07.2010 Samiec

Ldzań 28.07.2010 ♂

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy z udziałem brzozy, lub topoli i zagajniki brzozowe
  3. Wymiary. Rs 34-55 mm; samica przeciętnie większa od samca
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice od czerwca do października
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują na brzozach, rzadziej na topolach
  7. Podobne. U Pheosia tremula klinowata, biała plamka jest ewidentnie węższa
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak avidal
  9. P.gnoma w bazie BioMap
  10. P.gnoma na Lepiforum

avidal

Leave a Reply