Boloria euphrosyne – Perłowiec eufrozyna

Nymphalidae – Rusałkowate
Znany również pod nazwą dostojka eufrozyna. Wierzchnia strona skrzydeł pomarańczowożółta z czarnym rysunkiem. Spód tylnych skrzydeł z charakterystyczną, perłowosrebrną plamą na środku skrzydła sąsiadującą z żółtymi palmami tworzącymi przepaskę poprzeczną. Pozostałe perłowosrebrne plamy znajdują się przy krawędzi skrzydła. Przy tylnej krawędzi każdego skrzydła rząd czarnych, zwykle trójkatnych plamek – istotna, choć nie zawsze jednoznaczna cecha diagnostyczna pozwalająca odróżnić gatunek po wierzchniej stronie skrzydeł. Przy zewnętrznym brzegu tylnego skrzydła brak czarnych plamek. Gąsienica kolczasta, czarna z żółtobiałymi plamkami na bokach ciała; dwa rzędy kolców jasno zakończone, pozostałe kolce całkowicie czarne.

Rezerwat Jezioro Mętne 03.06.2020 Fot. Magdalena Jędro

B.euphrosyne

Podlasie 07.06.2012 Fot. Marx 44

Las górażdżański 14.06.2013 Fot. Monika Pastrykiewicz

Las górażdżański 14.06.2013 Fot. Monika Pastrykiewicz

bo-euphrosyne

Łuków 25.05.2017 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Dawniej w całej Polsce, dziś rzadka lub bardzo rzadka, jedynie lokalnie na wschodzie nieco liczniejsza NT Arek Gawroński
  2. Biotop. Suche łąki, zręby, skraje lasów, polany, przydroża, krzewiaste zbocza, torfowiska wysokie
  3. Wymiary. Długość ciała 21-25 mm. Rs 31-45 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Zimują gąsienice
  5. Lokalizacja. Opolskie, podlaskie, lubelskie, pomorskie, dolnośląskie. Na Wyżynie Łódzkiej obecnie zdecydowanie bardzo rzadka, lub nawet brak jej zupełnie
  6. Pokarm.Nektar. Gąsienice żerują w ciągu dnia na fiolkach: kosmatym, wonnym, psim, leśnym i błotnym, o sporadycznie na malinach i poziomkach. Natomiast populacje torfowiskowe rozwijają się na borówce bagiennej i żurawinie błotnej
  7. Podobne. Przede wszystkim Boloria selene, którą można odróżnić po szczegółach desenia na spodzie tylnych skrzydeł oraz po innym kształcie plamek przy tylnych krawędziach wierzchniej strony skrzydeł (cecha bywa niejednoznaczna do oceny)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Adam Kula Magdalena Jędro Marx 44 Monika Pastrykiewicz Ricosz
  9. B.euphrosyne w bazie BioMap
  10. B.euphrosyne na Lepiforum

Rezerwat Jezioro Mętne 19.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Rezerwat Jezioro Mętne 19.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Świeradów-Zdrój 10.08.2021 Fot. Adam Kula

Świeradów-Zdrój 10.08.2021 Fot. Adam Kula

Świeradów-Zdrój 10.08.2021 Fot. Adam Kula

Rezerwat Jezioro Mętne 20.06.2021 Fot. Magdalena Jędro


avidal

Leave a Reply