Euphydryas aurinia – Przeplatka aurinia

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona skrzydeł pomarańczowożółta z czarnym, siateczkowatym deseniem; znanych jest wiele wariantów kolorystycznych. Na spodzie skrzydeł poprzeczne rzędy kremowobiałych plam. Na przepasce zewnętrznej rząd czarnych plamek widocznych na wierzchniej i spodniej stronie skrzydeł – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Gąsienica czarna ze srebrzystymi, podłużnymi pręgami na grzbiecie i bokach ciała.

Eup.aurinia

Brzeźnica 31.05.2012 Fot. Jacek Nowak

E.aurinia

Brzeźnica 31.05.2012 Fot. Jacek Nowak

Euph.aurinia

Brzeźnica 31.05.2012 Fot. Jacek Nowak

Euphydr.aurinia

Świętokrzyskie 2012 Fot. Rafał Celadyn

 1. Liczebność. Rzadka, lokalnie liczna; prężną populację można znaleźć w okolicach Kielc. Czerwona Księga kat. EN . Czerwona Lista kat. EN. Gatunek objęty ochrona prawną
 2. Biotop. Wilgotne łąki i polany, skraje wilgotnych lasów i torfowisk, mokradła, a poza granicami naszego kraju także kwietne murawy kserotermiczne i psammofilne
 3. Wymiary. Rs 30-46 mm
 4. Okres lotu. Koniec kwietnia – początek lipca. Zimuje gąsienica
 5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie
 6. Pokarm. Nektar. W warunkach krajowych gąsienice żerują na czarcikęsie łąkowym; początkowo gromadnie, potem samotnie. Poza Polską na suchych stanowiskach żerują na driakwiach i innych roślinach zielnych ( zasiedlająca Alpy forma debilis żeruje na goryczkach )
 7. Podobne. U innych przeplatek – w tym u Euphydryas maturna – brak czarnych kropek na przepasce zewnętrznej
 8. Uwagi. Autorami obserwacji są Rafał Celadyn i Jacek Nowak
 9. E.aurinia w bazie BioMap
 10. E.aurinia na Lepiforum
 11. Więcej o gatunku
 12. Wymowa: ełfydrias ałrinia

avidal

Leave a Reply