Euphydryas aurinia – Przeplatka aurinia

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona skrzydeł pomarańczowożółta z czarnym, siateczkowatym deseniem; znanych jest wiele wariantów kolorystycznych. Na spodzie skrzydeł poprzeczne rzędy kremowobiałych plam. Na przepasce zewnętrznej rząd czarnych plamek widocznych na wierzchniej i spodniej stronie skrzydeł – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Gąsienica czarna ze srebrzystymi, podłużnymi pręgami na grzbiecie i bokach ciała.

Świętokrzyskie Fot. Mariusz Gwardjan

Świętokrzyskie Fot. Mariusz Gwardjan

E.aurinia

Brzeźnica 31.05.2012 Fot. Jacek Nowak

Euphydr.aurinia

Świętokrzyskie 2012 Fot. Rafał Celadyn

 1. Liczebność. Gatunek bardzo rzadki i ginący. Występuje na nielicznych izolowanych stanowiskach w całym kraju, nieco częściej tylko w okolicach Kielc i na Lubelszczyźnie EN EN Arek Gawroński
 2. Biotop. Wilgotne łąki i polany, skraje wilgotnych lasów i torfowisk, mokradła, a poza granicami naszego kraju także kwietne murawy kserotermiczne i psammofilne
 3. Wymiary. Rs 30-46 mm
 4. Okres lotu. Koniec kwietnia – początek lipca. Zimuje gąsienica
 5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie
 6. Pokarm. Nektar. W warunkach krajowych gąsienice żerują na czarcikęsie łąkowym; początkowo gromadnie, potem samotnie. Poza Polską na suchych stanowiskach żerują na driakwiach i innych roślinach zielnych (zasiedlająca Alpy forma debilis żeruje na goryczkach)
 7. Podobne. U innych przeplatek – w tym u Euphydryas maturna – brak czarnych kropek na przepasce zewnętrznej
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Mariusz Gwardjan Jacek Nowak Rafał Celadyn
 9. E.aurinia w bazie BioMap
 10. E.aurinia na Lepiforum
 11. Więcej o gatunku
 12. Wymowa: ełfydrias ałrinia

Świętokrzyskie – In copula Fot. Mariusz Gwardjan

Świętokrzyskie – Złoże jaj Fot. Mariusz Gwardjan

Świętokrzyskie – Młode gąsienice w oprzędzie Fot. Mariusz Gwardjan

Świętokrzyskie – Gąsienica Fot. Mariusz Gwardjan

Świętokrzyskie – Poczwarka Fot. Mariusz Gwardjan


avidal

Leave a Reply