Limenitis populi – Pokłonnik osinowiec

Nymphalidae – Rusałkowate
Znany również jako leśnik osiniec. Bardzo duży motyl. Wierzchnia strona skrzydeł czarnobrązowa z wyraźnym niebieskim połyskiem i białoniebieskopomarańczowym deseniem; u samców przepaska z białych plamek jest zwykle węższa. Spodnia strona skrzydeł w głównej mierze pomarańczowa. Gąsienica zielona z rozmytym jasnym i ciemnym rysunkiem i dwoma rożkami za głową, które zwykle są czarne lub czerwone.

Sine Wiry 25.06.2015

Sine Wiry 25.06.2015

Sine Wiry 25.06.2015

Sine Wiry 25.06.2015

Sine Wiry 25.06.2015

Sine Wiry 25.06.2015

  1. Liczebność. Gatunek rzadki i ginący ze względu na wycinanie roślin żywicielskich. Spotykany niezbyt licznie w południowej i wschodniej części kraju, a na Pomorzu i w Wielopolsce skrajnie rzadki LC Arek Gawroński
  2. Biotop. Skraje lasów liściastych, leśne drogi i polany, wilgotne łąki. Chętnie przebywa w koronach drzew i tylko czasem zlatuje na ziemię
  3. Wymiary. Rs 65-90 mm. Największy krajowy motyl dzienny
  4. Okres lotu. Koniec maja – lipiec. Gąsienice od sierpnia do maja; zimują ukryte w zwiniętym oprzędem liściu, często gromadnie
  5. Lokalizacja. Bułgaria, Polska – Bieszczady. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki
  6. Pokarm. Spadź, sole mineralne spijane z błotnistych kałuż i ekskrementów. Gąsienice żerują na topolach, zwłaszcza na osikach
  7. Podobne. Ewidentnie mniejszy Limenitis camilla
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Bury avidal
  9. L.populi w bazie BioMap
  10. L.populi na Lepiforum

Bułgaria 06.07.2010 Forma tremulae Fot. Jarosław Bury


avidal

Leave a Reply