Neptis sappho – Pasyn debrak

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona skrzydeł brunatnoczarna, spód skrzydeł jasnobrunatny. Po obu stronach skrzydeł u obu płci szerokie przepaski utworzone z rzędów białych plam. Delikatny motyl o egzotycznej urodzie.

10.08.2020 Fot. Jarosław Bury

10.08.2020 Fot. Jarosław Bury

10.08.2020 Fot. Jarosław Bury

 1. Liczebność. Rzadki i bardzo lokalny. Do 2019 roku uznawany za gatunek w Polsce wymarły. Aktualnie (stan na 2020 rok) wydaje się, że wykazuje tendencję do utrwalania lokalnych populacji. Czerwona Lista kat. EX
 2. Biotop. Skraje lasów i leśne drogi, widne lasy, zakrzewione polany, rozmaite tereny z robinią akacjową
 3. Wymiary. Rs 40-46 mm
 4. Okres lotu. Maj – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje gąsienica
 5. Lokalizacja. Podkarpackie. Występuje wyłącznie w południowo-wschodniej Polsce – min. w okolicach Przemyśla i w Bieszczadach
 6. Pokarm. Nektar, sole mineralne pobierane z wilgotnej gleby. Gąsienice żerują na robinii akacjowej, a zwłaszcza poza granicami naszego kraju także na groszkach – czerniejącym i wiosennym
 7. Podobne. Rzadki Neptis rivularis, oraz Limenitis camilla – oba te gatunki różnią się jednak deseniem na skrzydłach
 8. Uwagi. Gatunek prawnie chroniony
 9. Uwagi 2. Autorem obserwacji jest Jarosław Bury
 10. N.sappho na Lepiforum
 11. Dyskusja na forum Entomo.pl

Leave a Reply