Pyronia tithonus – Przestrojnik titonus

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona skrzydeł pomarańczy, szeroko brunatno obrzeżona. Przy wierzchołku przedniego skrzydła czarne oczko o podwójnej, białej źrenicy. Gąsienica jasnozielona, lub szarobrązowa z ciemnymi paskami wzdłuż ciała.

Lubuskie 03.08.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 03.08.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 03.08.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 03.08.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Krytycznie rzadki; jeden z najrzadziej obserwowanych motyli dziennych w Polsce. Czerwona Lista kat. CR
  2. Biotop. Nasłonecznione skraje lasów, kwietne łąki, polany, przydroża, ugory. Samce terytorialne, często strzegą rewiru wokół leśnych dróg i prześwietleń, odpoczywając na okolicznych krzewach i niskich drzewach
  3. Wymiary. Rs 30-42 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – początek września
  5. Lokalizacja. Lubuskie – nigdzie indziej w naszym kraju nie występuje; na pozostałych stanowiskach ( min. Dolny Śląsk ) wyginął, pomimo dogodnych siedlisk. Przypuszczalnie przyczyną są zmiany klimatyczne
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach ( tymotka, kostrzewa, kupkówka )
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z podrodziny Satyrinae, np. pospolity Maniola jurtina i rzadki Hyponephele lycaon – żaden z nich nie ma podwójnej źrenicy w oczkach na przednich skrzydłach
  8. Uwagi. Przestrojnika titonus odnalazł Ryszard Orzechowski
  9. Więcej o gatunku

2 thoughts on “Pyronia tithonus – Przestrojnik titonus

Leave a Reply