Pyronia tithonus – Przestrojnik titonus

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona skrzydeł pomarańczy, szeroko brunatno obrzeżona. Przy wierzchołku przedniego skrzydła czarne oczko o podwójnej, białej źrenicy. Gąsienica jasnozielona, lub szarobrązowa z ciemnymi paskami wzdłuż ciała.

Lubuskie 03.08.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 03.08.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Saarbrücken 09.07.2018 Fot. Danka Koślicka

Saarbrücken 14.07.2019 Fot. Danka Koślicka

Lubuskie 03.08.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 03.08.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Krytycznie rzadki; jeden z najrzadziej obserwowanych motyli dziennych w Polsce. Czerwona Lista kat. CR
  2. Biotop. Nasłonecznione skraje lasów, kwietne łąki, polany, przydroża, ugory. Samce terytorialne, często strzegą rewiru wokół leśnych dróg i prześwietleń, odpoczywając na okolicznych krzewach i niskich drzewach
  3. Wymiary. Rs 30-42 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – początek września
  5. Lokalizacja. Niemcy, Bułgaria, Polska (lubuskie – nigdzie indziej w naszym kraju nie występuje); na pozostałych krajowych stanowiskach, w tym na Dolnym Śląsku, gatunek ten wyginął pomimo dogodnych siedlisk. Przypuszczalnie przyczyną są zmiany klimatyczne
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach (tymotka, kostrzewa, kupkówka)
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z podrodziny Satyrinae, np. pospolity Maniola jurtina i rzadki Hyponephele lycaon – żaden z nich nie ma podwójnej źrenicy w oczkach na przednich skrzydłach
  8. Uwagi. Przestrojnika titonus odnaleźli Jarosław Bury, Danka Koślicka i Ryszard Orzechowski
  9. Więcej o gatunku

Bułgaria 05.07.2010 Fot. Jarosław Bury

Saarbrücken 15.08.2020 Fot. Danka Koślicka

Saarbrücken 12.07.2020 Fot. Danka Koślicka

Saarbrücken 02.08.2019 Fot. Danka Koślicka

Saarbrücken 11.07.2020 Fot. Danka Koślicka

Saarbrücken 08.07.2020 Fot. Danka Koślicka

Saarbrücken 08.07.2020 Fot. Danka Koślicka

Saarbrücken 12.07.2020 Fot. Danka Koślicka

Saarbrücken 09.07.2020 Fot. Danka Koślicka

Saarbrücken 11.07.2020 Fot. Danka Koślicka

Saarbrücken 14.07.2019 Fot. Danka Koślicka

Bułgaria 06.07.2010 Fot. Jarosław Bury


avidal

2 thoughts on “Pyronia tithonus – Przestrojnik titonus

Leave a Reply