Colias alfacariensis – Szlaczkoń południowiec

Pieridae – Bielinkowate
Dawniej pod nazwą Colias australis. Skrzydła samicy białożółtozielonkawe, zawsze z wąską, czerwonawą obwódką. Skrzydła samca intensywnie jaskrawożółte. Na wierzchniej stronie przednich skrzydeł czarne plamy wierzchołkowe u obu płci.Na wierzchniej stronie tylnych skrzydeł pomarańczowa plamka. Na spodzie tylnych skrzydeł podwójna plamka w kształcie „ósemki”. Gąsienica zielona z żółtymi, podłużnymi liniami na bokach ciała; na każdym segmencie ciała czarne plamki.

Włochy 12.07.2010 Fot. Paolo Mazzei

Austria 30.08.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Austria 30.08.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Status. Bardzo rzadki – wiarygodne stanowiska wyłącznie w Pieninach Arek Gawroński
  2. Siedlisko. Otwarte, ciepłe tereny o wapiennym podłożu – w tym  murawy kserotermiczne, piargi, zbocza z południową wystawą; motyl zdecydowanie ciepłolubny
  3. Wymiary. Rs 40-44 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień. Dwa pokolenia w sezonie. Zimują gąsienice i poczwarki
  5. Lokalizacja. Austria, Włochy
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na cieciorce pstrej, a w innych krajach także na innych bobowatych, np. na koniklecy czubatej
  7. Podobne. Imago w terenie nieodróżnialne od Colias hyale – identyfikacja jest natomiast prosta w przypadku gąsienic tych dwóch gatunków. Także inne szlaczkonie są bardzo podobne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Grzegorz Gierlasiński
  9. C.alfacariensis w bazie BioMap
  10. C.alfacariensis na Lepiforum

Włochy 12.07.2010 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply