Colias erate – Szlaczkoń erate

Pieridae – Bielinkowate
Wierzch skrzydeł samca cytrynowo żółty, samicy żółty lub biały. Brunatno-czarna opaska brzeżna stosunkowo szeroka, lecz wyraźnie zwężająca się w kierunku tylnego brzegu skrzydła. Spód skrzydeł z zielonkawym odcieniem, silniejszym u samicy. Tylne skrzydła o relatywnie łagodnie wyprofilowanych kątach.

Indie 20.07.2006 ♀ Fot. Heiner Ziegler

Indie 16.07.2006 ♂ Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany migrant
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, ugory, wygrzane łąki i pastwiska, przydroża, przytorza; gatunek zdecydowanie ciepłolubny
  3. Wymiary. Rs 38-52 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień/październik. Dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Słowacja, Tadżykistan, Indie. W Polsce sporadycznie i nieregularnie na południowym wschodzie kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na koniczynach i lucernach, oraz na innych bobowatych
  7. Podobne. Inne szlaczkonie – w tym Colias croceus, u którego opaska brzeżna nie zwęża się tak wyraźnie w kierunku tylnego brzegu skrzydła. Colias hyale różni się m.in ostrzejszym profilem kątów tylnych skrzydeł
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. C.eratena Lepiforum

Tadżykistan ♀ Fot. Heiner Ziegler

Tadżykistan ♀ Fot. Heiner Ziegler

Słowacja ♂ Fot. Heiner Ziegler

Słowacja ♂ Fot. Heiner Ziegler


avidal

Leave a Reply