Colias myrmidone – Szlaczkoń szafraniec

Pieridae – Bielinkowate
Spód skrzydeł samicy zwykle zielonkawy; spód skrzydeł samca żółty. Wierzch skrzydeł samicy o zmiennym ubarwieniu, zawsze z jaśniejszymi od tła plamkami wzdłuż przedniego brzegu skrzydła. Wierzch przednich skrzydeł samca intensywnie pomarańczowy; wierzch tylnych skrzydeł samca zawsze z zielonkawym odcieniem. Brunatno-czarna opaska brzeżna relatywnie wąska z użyłkowaniem zlewającym się z tłem.

Niemcy ♀ Fot. Heiner Ziegler

Niemcy ♀ Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, lokalny VU VU
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, zbocza i nasypy z wystawą południową, suche polany; gatunek termofilny
  3. Wymiary. Rs 40-50 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Dwa pokolenia w sezonie. Zimują gąsienice i poczwarki
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce występuje m.in w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na szczodrzeńcach (szczodrzykach), rzadziej na tragankach
  7. Podobne. Pozostałe szlaczkonie – w tym pospolity Colias croceus, u którego użyłkowanie na opasce brzeżnej jest żółte, kontrastujące z tłem
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. C.myrmidone Lepiforum

Niemcy ♂ Fot. Heiner Ziegler

Niemcy ♂ Fot. Heiner Ziegler


avidal

Leave a Reply